Nhật Bản với chính sách tiếp nhận lưu học sinh
Ngày đăng: 11/03/2014

Nhật Bản với chính sách tiếp nhận lưu học sinh – Nhằm đưa đất nước tiến lên thêm một tầm cao mới, đẩy nhanh quá trình toàn cầu hóa và hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp trong nước. Nhật Bản đang thực hiện một chính sách cực kì có tầm nhìn đó là tiếp nhận nguồn nhân lực từ bên ngoài. Việc tiếp nhận lưu học sinh chính là một kế hoạch nằm trong chính sách đó.


Lưu học sinh tại Nhật

Đầu năm 2008, Chính phủ Nhật Bản đã đề ra kế hoạch 300 nghìn lưu học sinh dưới sự đề xuất của thủ tướng đương thời Fukuda. Theo đó, sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu đó trước năm 2020. Trước đó, vào năm 2007, nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho lưu học sinh, Bộ Kinh tế công nghiệp đã phối hợp với Bộ Văn hóa Giáo dục thực hiện “Sáng kiến nguồn vốn nhân lực Châu Á”. Đây là chương trình nhằm cải thiện và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước. Các doanh nghiệp sẽ liên kết với các trường Đại học tổ chức, hợp tác thực hiện đào tạo nguồn nhân lực, từ khâu tuyển chọn đến khâu đào tạo chuyên môn, đào tạo Nhật ngữ và cả giới thiệu việc làm.


Các doanh nghiệp liên kết với các trương Đại học Nhật Bản trong việc tiếp nhận lưu học sinhh

Những tác động từ chính sách tiếp nhận lưu học sinh tại Nhật Bản:

- Quy định quản lý nhập cư đã được nới lỏng và đơn giản hóa.

- Từ năm 2009, thủ tục gia hạn visa hay thủ tục giấy tờ xuất trình khi đi làm cũng theo đó không còn phức tạp như trước.

- Tháng 7 năm 2010 chính sách quản lý nhập cư cũng dần dần được sửa đổi, ví dụ như hợp nhất hai tư cách lưu trú “du học” và “học sinh”.

Ngoài ra, nhằm thu hút được nguồn lao động ở nước ngoài có năng lực chuyên môn cao, chính phủ phối hợp cùng các trường Đại học áp dụng chế độ tính điểm, tính bằng cấp hoặc các thành tích học tập và nghiên cứu. Nếu đạt tiêu chuẩn thì sẽ được hưởng những chế độ ưu đãi mà chính phủ đề ra như kéo dài thời hạn lưu trú và tạo thêm các điều kiện khác để phát triển bản thân.

“Kế hoạch 300 nghìn Lưu học sinh” của Nhật là một chính sách đồng bộ: trước đây chỉ tập trung hỗ trợ lưu học sinh trong việc tiếp nhận sau khi nhập cảnh, và khi về nước, thì nay với chính sách mới này chính phủ sẽ tiếp nhận họ tiếp tục ở lại làm việc tại Nhật sau khi tốt nghiệp. Để thực hiện điều này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành liên quan.

Bài viết liên quan
dunhocnhat.biz

Văn hóa Nhật Bản


KEYWORD_1 - Tel: +84-908-744-256